Być w prawdzie istnienia, czyli filozoficzna interpretacja Modlitwy Pańskiej

Tekst pochodzi z kwartalnika: .