Fronda Lux – kwartalnik pod nową nazwą już od najbliższego numeru!

Uprzejmie informujemy, że od marcowego numeru nasz kwartalnik będzie oficjalnie ukazywał się pod nazwą Fronda Lux. W związku z napływającymi do nas pytaniami przypominamy też, że skład redakcji ani wydawca pisma nie ulegają zmianie. Miesięcznik „Fronda” pod redakcją Grzegorza Górnego, którego pierwszy numer ma się ukazać na przełomie stycznia i lutego, stanowi oddzielny projekt wydawniczy (jego wydawcą będzie spółka Fratria na podstawie licencji udzielonej przez spółkę Fronda PL).