Hipertekst nie jest słowem, a wirtual spotkaniem

Tekst pochodzi z kwartalnika: .