Jo Nesbø, czyli nihilizm zrealizowany

Tekst pochodzi z kwartalnika: .