Kontakt

Prezes Zarządu: Michał Jeżewski
Red. naczelny: Mateusz Matyszkowicz
Finanse i dystrybucja: Janina Szajnar
Sekretarz redakcji: Leszek Zaborowski

FRONDA PL Sp. z o.o.
02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska 32
tel. 22 836 54 44, 22 877 37 35,
fax: 22 877 37 34
email: fronda@fronda.pl

Sąd Rejonowny dla m. st. Warszawy
KRS 0000154323
NIP 527-23-99-467, REGON 015336100
Kapitał Zakładowy: 50 000,00 PLN
Rach. Bank Millenium SA
76 1160 2202 0000 0000 3542 8686