Witajcie w nowożytności albo religijność Machiavellego

Tomasz Rowiński

TOMASZ ROWIŃSKI (1981) historyk idei, redaktor pisma „Christianitas”, sekretarz redakcji kwartalnika „Fronda”. Ostatnio opublikował książki Czy żyjemy w czasach apokalipsy? (z ks. Dariuszem Kowalczykiem SJ, 2012), Jak odzyskać wiarę? (ks. Mirosławem Cholewą, 2012), a także Spór o Rymkiewicza. Wybór publicystyki (2012).
Tekst pochodzi z kwartalnika: .